Adriaan van Dis

Op zondagmiddag 25 februari 2024 komt Adriaan van Dis naar Varsseveld.  

 
 
Adriaan van Dis  is de schrijver van een indrukwekkend literair oeuvre. Zijn jeugd in een uit Nederlands Indië gevlucht gezin, zijn reizen en belangstelling voor migranten en andere culturen staan hier vaak in centraal.
 
Het boek “Naar zachtheid en een warm omhelzen” is zojuist verschenen, evenals zijn essay ‘De kolonie mept terug’. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald en veelvuldig genomineerd. “Indische duinen” (1985) werd bekroond met de Gouden Uil en “Ik kom terug” heeft de Libris Literatuurprijs 2015 gewonnen. In hetzelfde jaar ontving hij de Constantijn Huygens-prijs voor zijn totale oeuvre.

Naar zachtheid en een warm omhelzen
Een negenjarige jongen wordt tijdens een inzinking van zijn door oorlogsherinneringen gekwelde vader opgevangen in het huis van zijn grootouders. Maar in dat huis wacht hem een andere oorlog: de vrouw die door de barse grootvader was aangenomen als ‘meid voor dag en nacht’ verzet zich steeds meer tegen haar dienende rol. Zij, Ommie, vervult de rol van grootmoeder en groeit uit tot vredestichter in de gehavende familie van haar broodheer. Ook tijdens de oorlog bleek zij al een heldin. De jongen spiegelt zich aan haar dapperheid en zij helpt hem zijn angsten te overwinnen. Er ontstaat een hechte band tussen die twee – gekleurd door hun hunkering naar liefde en erkenning. In de reconstructie van Ommies leven en die ingrijpende zomer schakelt van Dis op verrassende wijze van vroeger naar nu en laat zo zien wat het heden zegt over het verleden. Met Naar zachtheid en een warm omhelzen schrijft hij een vergeten hoofdstuk uit zijn oeuvre.
 

De kolonie mept terug
De wonden geslagen door gedwongen verplaatsing, westerse expansiedrift en de verdeel-en-heerspolitiek zijn nog niet geheeld. Europa ligt onder de loep, het door de witte macht gedicteerde wereldbeeld kantelt en de nazaten van de gekoloniseerden verheffen hun stem.

Adriaan van Dis – geboren in een Indisch milieu – volgt al jaren het postkoloniale debat in binnen- en buitenland. Een lees- en denkervaring die hem uiteindelijk aanspoorde anders naar deze tijd te kijken.

Eén schrijver wees hem al vroeg de weg: Rudy Kousbroek (1929-2010). Een van de origineelste essayisten van ons taalgebied. Niemand schreef met zoveel hartstocht en verontwaardiging over de koloniale erfenis, de Japanse bezetting en de verwerking van het verlies van Nederlands-Indië. In 1992 werden nagenoeg al zijn artikelen over dit onderwerp bijeengebracht in Het Oostindisch kampsyndroom, een belangwekkend boek dat voor veel onrust onder oud-Indiëgangers zorgde. Voor van Dis was het een bevrijdende les in voortschrijdend inzicht, en een inspiratiebron voor De kolonie mept terug.

Toegangskaarten à € 15,00 zijn verkrijgbaar bij ons in de winkel of aan de kassa in het Borchuus, Kerkplein 3 te Varsseveld. De aanvangsttijd is 15.00 uur.
Hij wordt geïnterviewd door Joyce de Schepper.