Huis Sinderen

li: Herman Hofs re: Willem Meijerman


Zaterdag 14 april 
vertelden Herman Hofs en
Willem Meijerman
 over het nieuw historisch onderzoek naar het verdwenen roemrijke
Huis Sinderen. Ook hebben ze die middag veel boeken gesigneerd.

‘Huis Sinderen’
is te koop
voor € 17,50.

 

 

 

Roemrijk verleden op Sinderen

Op Sinderen zijn de rustiek gelegen Antoniuskapel en de daar achter liggende begraafplaats stille getuigen van een roemrijk verleden. Ooit heeft daar op een steenworp afstand het Huis Sinderen gestaan. De veelal adellijke bewoners vervulden een belangrijke rol in het Sinderense leven van alledag als werkgever en landheer.

Dat verleden is terug te vinden in het boek “Huis Sinderen – Geschiedenis van een verdwenen landgoed”. Het boek is een uitgave van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch (ADW) en bundelt de resultaten van nieuw historisch onderzoek naar het verdwenen Huis Sinderen en zijn bewoners.

Vanaf zaterdag 14 april is het boek te verkrijgen bij Boekhandel Rutgers in Varsseveld waar twee van de schrijvers tussen 13.30 en 15.30 uur u meer over Sinderen kunnen vertellen.

Nieuwe onderzoeksresultaten

Willem Ormel

Het boek ‘Huis Sinderen’ bundelt alle nieuwe onderzoeksresultaten en reeds eerder gepubliceerde artikelen van Willem Meijerman, Herman Hofs en Willem Ormel. De laatste geeft, als onderzoeker van gebouwde historische structuren, een samenhangende visie over de schaarse archeologische sporen.

In 2008 slaagde Willem Meijerman erin om contact te leggen met nazaten van de laatste bewoners van Huis Sinderen, de familie Ruebel, in Duitsland. Hij ontdekte daarbij de enig bekende foto van het Huis Sinderen, die nu de voorzijde van het boek siert. Dit was aanleiding voor het oprichten van de Werkgroep Huis Sinderen die zich ten doel stelde om nieuw historisch materiaal te verzamelen over Huis Sinderen en dit te publiceren in een boek. De werkgroep nodigde de nazaten van de familie Ruebel uit voor een bezoek aan hun voormalige familiebezittingen in Sinderen, Anholt en in de omgeving van Kleef.
Tijdens hun bezoek werd in Sinderen een drukbezochte ontmoetings- en informatieavond georganiseerd. De contacten met enkelen van de nazaten zijn sindsdien verstevigd en hebben geleid tot een regelmatige informatie-uitwisseling. Zij zullen dan ook aanwezig zijn bij de presentatie van het boek op 7 april.

Meer weten over Sinderen? Dan is het boek over de geschiedenis van Huis Sinderen en zijn bewoners iets voor u. In het boek zijn de resultaten te vinden van wat er aan onderzoek is gedaan naar Huis Sinderen in de laatste tien tot vijftien jaar. Moge dit boek aanzetten tot enthousiasme voor die lokale geschiedenis en tot het zorgvuldig omgaan met de historische restanten van een voorbij verleden.

Klik op de foto voor een artikel uit De Gelderlander van 7 april 2018

Klik op de foto voor een video van De Gelderlander van 7 april 2018

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto voor het artikel van de Gelderse Post online van 21 maart 2018

Oude IJsselstreek Vizier 14 maart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto voor tekst. Dhr. G Huinink heeft ook materiaal aangeleverd voor het boek.

Klik op de foto voor een artikel uit De Gelderlander van 7 februari 2018.